Odstąpienie od umowy

§9 Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje tylko Konsumentom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, dla których umowa nie ma charakteru zawodowego

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Motorwings Spółka Cywilna Mateusz Olszowy, Łukasz Czarnota, ul. Podchorążych 69S, 94-234 Łódź, email:info@motorwings.pl, adres korespondencyjny Motorwings S. C. al. Józefa Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza można znaleźć tutaj: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

pixel