Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Motorwings obowiązujący od 01.01.2020r.:

§1 Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.motorwings.pl prowadzony jest przez MOTORWINGS S. C. Mateusz Olszowy, Łukasz Czarnota, z siedzibą w Łodzi, 94-234, ul. Podchorążych 69S, wpisani do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerami 60118, 45722, NIP:7272753898, REGON:100783418, nr tel. +48509036794, e-mail: info@motorwings.pl,

§2 Ochrona danych osobowych:

1) Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.motorwings.pl, są przetwarzane przez MOTORWINGS S. C. Mateusz Olszowy, Łukasz Czarnota z siedzibą w Łodzi, 94-234 , ul. Podchorążych 69S.

2) Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

1. realizacji umowy

2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.motorwings.pl

3) Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4) Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.motorwings.pl/my-account.php, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§3 Zamówienia:

1) Zasady zamawiania towaru dotyczą transakcji zawartych drogą elektroniczną za pomocą sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.motorwings.pl

2) Warunkiem złożenia zamówienia jest rejestracja na stronie www.motorwings.pl i podanie wymaganych w niej danych.

3) Rejestracji oraz zamówień za pomocą strony www.motorwings.pl mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.

4) Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem indywidualnie poczynionych ze Sprzedawcą ustaleń.

5) Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka zamawianego towaru, wybranie opcji „realizuj zamówienie”, następnie wypełnienie formularzy określających sposób i miejsce dostarczenia zamówienia oraz płatności. Składający zamówienie zatwierdza złożenie zamówienia poprzez wybranie opcji „Potwierdzam zamówienie”. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia drogą elektroniczną na wskazany uprzednio przez Składającego zamówienie adres e-mail.

6) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadkach:

1. Niepodania bądź podania błędnych danych osobowych lub teleadresowych

2. Niespełnienia przez Kupującego warunków określonych w regulaminie

3. Gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa do spełnienia lub spowodowałaby nadmierne obciążenie Sprzedającego.

4. Nieuregulowania przez Kupującego w ogóle lub w oznaczonym terminie płatności za uprzednio złożone zamówienia.

7) Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na wskazany uprzednio przez Składającego zamówienie adres e-mail.

8) Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

§4 Ceny:

1) Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.motorwings.pl są cenami brutto wraz z podatkiem VAT wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

2) Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 

§5 Płatności:

1) Za zakupy w sklepie internetowym Motorwings.pl płatności przyjmowane są w następujących formach:

1. Przedpłaty za pomocą przelewu na konto bankowe MOTORWINGS S.C. Mateusz Olszowy, Łukasz Czarnota: MBANK SA 94114020040000390266282048.

W tytule przelewu Kupujący zobowiązany jest do umieszczenia numeru zamówienia.

2. Zapłaty za pobraniem przy odbiorze przesyłki

3. Za pomocą serwisu payu.pl

4. Gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w sklepie na ul. Milionowej 3/5, 93-102 Łódź.

2) Sposób dokonania płatności za zamówienie określa Kupujący podczas jego składania.

3) Opłata za dokonanie płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki jest automatycznie doliczana do wartości zamówienia i podawana Kupującemu w momencie składania zamówienia.

4) Opłaty za przelew na konto bankowe Sprzedawcy oraz za płatności dokonywane za pomocą serwisu payu.pl zależą od indywidualnych umów Kupującego z podmiotami świadczącymi przedmiotowe usługi i Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5) W przypadku przedpłaty za pomocą przelewu na konto bankowe lub za pomocą serwisu payu.plKupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

§6 Dostawa:

1) Dostawę towaru Sprzedawca realizuje za pośrednictwem firmy kurierskiej albo Poczty Polskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w sklepie firmowym w Łodzi, ul. Milionowa 3/5.

2) Sposób dostawy towaru określa Kupujący w chwili składania zamówienia.

3) Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w terminach określonych w informacji o towarze, liczonych od zaksięgowania należności na koncie Motorwings S.C. w przypadku płatności przelewem, albo potwierdzenia uregulowania płatności za pomocą serwisu payu.pl, albo od momentu otrzymania zgłoszenia w przypadku płatności za pobraniem, jednakże w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

4) Koszt wysyłki zależy od wybranego przewoźnika lub formy płatności i jest każdorazowo podawany podczas składania zamówienia.

5) Sprzedawca nie realizuje dostaw poza teren Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem indywidualnie poczynionych z Kupującym ustaleń.

§7 Wymiana:

1) Jeżeli towar nie nosi śladów użycia, posiada wszystkie oryginalne metki, etc., po odesłaniu towaru przez Kupującego w terminie 14 dni od zakupu do Sprzedającego na adres 93-102 Łódź, ul. Milionowa 3/5 wraz z oryginałem dowodu zakupu (paragonem lub fakturą), Sprzedający wymieni towar na taki sam towar o innym rozmiarze pokrywając koszty ponownej przesyłki do Kupującego, chyba że dany towar nie będzie dostępny.

2) Przed wysłaniem towaru do wymiany Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną celem sprawdzenia dostępności produktu i umożliwienia jak najszybszej jego wymiany.

§8 Reklamacje:

1) Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu rzeczy bez wad chyba, że w treści opisu przedmiotu jest wyraźnie zaznaczone, iż przedmiotowa rzecz posiada określoną wadę, ze względu na którą Sprzedający dokonał obniżenia ceny rzeczy.

2) Sprzedający odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania, a w przypadku towarów używanych przez rok czasu od ich wydania.

3) Kupujący może złożyć swoje żądanie związane z dochodzeniem rękojmi w ciągu roku od dostrzeżenia wady, termin ten jednak nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedającego za wadliwy towar.

4) Reklamacje wraz z reklamowanym towarem prosimy kierować na adres: Motorwings S. C. ul. Milionowa 3/5, 93-102 Łódź. Reklamacje prosimy kierować w formie pisemnej.

5)Reklamowany towar Kupujący dostarczy na wyżej podany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej przy użyciu paczki pocztowej ekonomicznej. W przypadku dostarczenia przez Kupującego reklamowanego towaru osobiście lub w inny sposób, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty transportu towaru maksymalnie do ceny, jaką Kupujący musiałby zapłacić gdyby wysłał towar przy użyciu paczki pocztowej ekonomicznej Poczty Polskiej.

6) W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy zawrzeć następujące dane:

1.Przedmiot reklamacji (marka, typ, rozmiar, itp.), datę zakupu towaru, cenę za towar

lub

2.kopię albo oryginał Paragonu fiskalnego/faktury VAT

3.Dane zgłaszającego reklamację, w szczególności adres korespondencyjny, nr telefonu i adres e-mail

4.opis zauważonej wady oraz datę jej zauważenia

5.wybór sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową: naprawienie towaru, wymiana towaru na wolny od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy(o ile wada jest istotna)

6.nr konta bankowego, na które Kupujący ewentualnie ma dokonać przelewu należnych Kupującemu środków pieniężnych, w szczególności z tytułu zwrotu kosztów transportu, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy.

7)w przypadku żądania naprawienia towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Sprzedający ustosunkuje się do roszczenia w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź na roszczenie zostanie udzielona poprzez pocztę elektroniczną.

8) W przypadku reklamacji zakończonej naprawą lub wymianą towaru naprawiony/wymieniony towar jest wysyłany do Kupującego na koszt Sprzedającego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

UWAGA!Regulacje §9 i §10 dotyczą tylko i wyłącznie Kupujących będących Konsumentami oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których umowa nie ma charakteru zawodowego

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje tylko Konsumentom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, dla których umowa nie ma charakteru zawodowego.

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Motorwings Spółka Cywilna Mateusz Olszowy, Łukasz Czarnota, ul. Podchorążych 69S, 94-234 Łódź, email:info@motorwings.pl, adres korespondencyjny Motorwings S. C. ul. Milionowa 3/5, 93-102 Łódź o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza można znaleźć tutaj: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§10 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Motorwings S.C., ul. Milionowa 3/5, 93-102 Łódź niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy ( w taki sposób, jak mogliby to Państwo zrobić w sklepie stacjonarnym).

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy – np. korepetycje udzielane przez internet;

2) w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;

3) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem;

4) w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał;

5) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, np. soczewki kontaktowe;

6) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. paliwo wlane do samochodu;

7) w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy – np. wysokogatunkowe wina kolekcjonerskie lub whisky;

8) w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenie odbiornika telewizyjnego;

Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania żądał klient, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

9) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartych w drodze aukcji publicznej – np. zakup rzeźby w domu aukcyjnym;

12) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert.

§11 Gwarancje

W przypadku, gdy produkt objęty jest gwarancją producenta, dystrybutora etc. informacja o tym oraz o warunkach gwarancji znajduje się w opisie przedmiotu.

 

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1) Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej

Mediacja prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały jest jedną z dwóch alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Procedura stosowana podczas mediacji pozwala na sprawne rozwiązanie sporumiędzy przedsiębiorcą a konsumentem – bez przesadnego formalizmu i w zasadzie bezkosztowo. Prowadzi się ją na wniosek konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.Mediatorem jest pracownik WIIH, który – zachowując zasady bezstronności i rzetelności – pomaga w rozwiązaniu sporu, ale nie przesądza racji żadnej ze stron. Ma za zadanie przedstawić stronom aktualny stan prawny z uwzględnieniem zaistniałych

okoliczności faktycznych, a także zaproponować dostępne sposoby rozwiązania problemu. Mediacja może odbywać się albo w formie bezpośredniej wizyty inspektora w siedzibie przedsiębiorcy i uzgodnieniu tam stanowiska, albo w formie spotkania obu stron w siedzibie WIIH, albo korespondencyjnie. Postępowanie mediacyjne jest stosunkowo szybkie – kończy się zazwyczaj w ciągu miesiąca, a także bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców powołanych w sprawie. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie wyrazi zgody, to inspektor odstępuje od mediacji. Podobnie wygląda sytuacja, gdy przedsiębiorca w toku mediacji nie zmieni zdania i nie przedstawi żadnych ustępstw w stosunku do roszczeń konsumenta. Takie zachowanie przedsiębiorcy może okazać się dla niego niekorzystne, gdyż konsument może zdecydować się na złożenie pozwu do sądu powszechnego. Takie postępowanie z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami dla strony przegrywającej sprawę. Ponadto konsumentowi przysługuje prawo skierowania sprawy do sądu polubownego.

2) Stałe polubowne sądy konsumenckie

Kolejnym alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami jest sądownictwo polubowne, w szczególności działalność stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów

i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to,  że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. Postępowanie charakteryzuje się mniejszym formalizmem niż postępowanie przed sądem powszechnym. Sprawę rozpatruje się w składzie trzech arbitrów (przewodniczącego– pracownika WIIH oraz dwóch arbitrów – przedstawicieli organizacji konsumenckich i przedsiębiorców). Postępowanie jest bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych niezależnym rzeczoznawcom.

§13 Postanowienia końcowe:

1) Rejestracja w sklepie internetowym motorwings.pl jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

2) MOTORWINGS S. C. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub z przyczyn od niego niezależnych.

3) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4) MOTORWINGS S.C. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

5) W przypadku zmiany regulaminu zarejestrowani użytkownicy sklepu internetowego motorwings.pl zostaną poinformowani o treści zmian na 14 dni przed ich wprowadzeniem drogą elektroniczną, na podany w procesie rejestracji adres email.

6) W przypadku  nie zgłoszenia w terminie 14 dni zastrzeżeń do postanowień nowego regulaminu drogą elektroniczną na adres motorwings@motorwings.pl uznaje się, iż użytkownik zaakceptował nowe postanowienia regulaminu.

7) W przypadku nie wyrażenia zgody przez użytkownika na zmiany w zapisie regulaminu jego konto zostanie niezwłocznie usunięte.

pixel